Evenemangsdetaljer

  • Datum:
  • Lokal: Online

Föreningens årsmöte, då verksamhetsberättelse och årsredovisning behandlas, liksom verksamhetsplan och budget för 2021. Val av styrelse.

Medlemmar är välkomna att skicka in motioner fram till och 5 februari. Har du tips till valberedningen, maila oss gärna!

Årsmötet sker digitalt via zoom, öppet för medlemmar. Anmäl dig till info@ocdstockholm.se om du tänker delta.