Evenemangsdetaljer


Träff för dig som är anhörig till någon med tvångssyndrom eller annan diagnos inom OCD-spektrumet.

Chans till erfarenhetsutbyte och att träffa andra i samma situation. Fika och samtal tillsammans med Johanna Persson. Öppet både för medlemmar och andra intresserade, ingen kostnad. Anmäl dig till info@ocdstockholm.se senast 23 januari om du vill komma.