Evenemangsdetaljer


En träff för dig som är anhörig till någon med tvångssyndrom eller annan diagnos inom OCD-spektrumet.

Chans till erfarenhetsutbyte och att träffa andra i samma situation. Fika och samtal tillsammans med Johanna Maali Persson. Anmälan till info@ocdstockholm.se eller tel 08-669 30 39