Sluten samtalsgrupp för medlemmar med tvångssyndrom eller anhöriga. Under 12 veckor får deltagarna utifrån ett skriftligt material lära sig mer om OCD, behandling, anhörigskap och stresshantering samtidigt som du får samtala med personer med liknande erfarenheter.

Läs mer »

En träff för dig som har tvångstankar med tabutema, t.ex. kring att skada andra eller sig själv, sexualitet, religion m.m. Chans till erfarenhetsutbyte och att träffa andra i liknande situation.

Läs mer »

Självhjälpsgrupp för dig som har samlarsyndrom eller tvångsmässigt samlande. Vi samtalar om vårt samlande och peppar varandra att rensa, slänga och låta bli att skaffa nytt. Digitala träffar via Zoom.

Läs mer »

Träff för dig som har body dysmorphic disorder (BDD), dysmorfofobi på svenska. Chans till erfarenhetsutbyte och att träffa andra i samma situation.

Läs mer »