Projekt vi söker medel för

  • Att få och behålla jobb, trots tvångssyndrom, projektledare Hans Kilsved. Medel sökta från Stockholms stads satsning på inflytande.
  • Danssteget, med Jill Taube, med.dr. Medel sökta från Kulturförvaltningen i Stockholm.
  • Skrivarkurs med författaren Susanna Alakoski. Medel sökta från Kulturförvaltningen i Stockholm.

Projektet beviljat för

  • Att få och behålla jobb, trots tvångssyndrom, projektledare Hans Kilsved. Medel sökta från Stockholms stads satsning på inflytande. Projektet beviljat.

Avslutade projekt

  • Under 2016 har vi jobbat med vår nya hemsida. Vi har anlitat Wimell Webb http://www.wimellwebb.se/ för att få hjälp att bygga sidan. Medel för detta har kommit från Lagervalls stiftelse som vi sökt genom Stockholms stad. Till vår hjälp har Hans Kilsved och undertecknad haft en grupp medlemmar i olika åldrar: Ida Sundkvist, Sofia Frisk, Klas Lionell, Elisabet Berg Karls och Elizabett Dag. Vi tackar er alla för värdefulla idéer och synpunkter!
  • Förbundets Arvsfondsprojekt Djur och Musik kan du läsa om på http://www.ocdforbundet.se/friskare-med-djur-musik
  • Förbundets Arvsfondsprojekt Mamma jag har blivit knäpp kan du läsa om på http://www.ocdforbundet.se/mamma-jag-har-blivit-knapp