Som medlem i OCD-förbundet blir du som bor i Stockholms län automatiskt också medlem i OCD-föreningen Stockholm. Om du inte önskar annat. Bor du t.ex. närmare Uppsala kan du välja att höra dit.

Ju fler medlemmar vi blir, dessto större resurser har vi att kunna påverka så att vård och stöd blir så bra som möjligt. Vår förmåga att ordna med medlemsaktiviteter ökar också. Därför ser vi gärna att alla i familjen blir medlemmar.

Som medlem får du

  • medlemstidningen Nytt om OCD, 4 gånger om året
  • möjlighet att delta i förbundets sommarläger
  • medlemsbladet OCD-forum för Stockholms län
  • inbjudningar till  föreläsningar om de senaste forskningsrönen om nya behandlingsmetoder
  • inbjudningar till och möjlighet att delta i studiecirklar, stödgrupper, ungdomscafé och komma på Öppet hus m m i Stockholm.

Här är en länk till medlemsansökan