Föreningslivet har mycket att erbjuda dig som vill vara med. Ditt engagemang – stort eller litet – är grunden för vårt föreningsarbete.

Under viss tid i livet har man bara egna skriande behov och då ska hemsidan kunna bjuda dig både igenkänning och ny kunskap. Vi tror att den som känner sig väl informerad också mår bättre.

Du kanske vill engagera dig i något speciellt, kanske visa egna foton eller dikter, kanske visa egna filmsnuttar eller målningar, ja allt skapande som är en viktig del av din person. Ingen är bara sjuk eller anhörig. Allt skapande utrycker och stärker det friska i oss.

En del av oss gillar att få överblick och vill delta i arbetet för att driva föreningens arbete framåt. Då kanske du har lust att leda en grupp eller hålla i en temakväll på föreningen. Att få full insyn och vara med och påverka vården och stödet för personer och familjer får du genom att delta i styrelsen arbete.

I Frizonen hoppas vi att du alltid hittar något som just du har glädje och nytta av.