Orimlig Onödig Oro

GAD – Att leva med ångest

Jenny Nylén har sedan barnsben känt en överdriven oro och ängslan utan att veta varför. År 2014 sökte hon hjälp på en psykiatrisk klinik och fick diagnosen GAD. Hon har mött många människor med samma problematik och har kunnat visa empati när de delgett sin oro och ängslan.

Vad är GAD (generellt ångestsyndrom)? Jo, hjärnan skapar ett ständigt kamp/flyktläge för att vara beredd på fara eller olycka. Det leder till tunga och depressiva tankar som tar över vardagen. Man oroar sig över nära och kära och ängslas över sig själv och sitt liv utan att det egentligen finns någon direkt anledning.

Jenny Nylén är född 1959 har varit verksam som gymnasielärare i psykologi och samhällskunskap samt varit studie- och yrkesvägledares över trettio år.

Boken utkommer den 12 maj 2017 och utges på Kloster förlag. Boken kan beställas hos bokus.com eller adibris.com eller i din lokala bokhandel.

FYSS 2fyss2017017 – Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention
och sjukdomsbehandling

FYSS är en evidensbaserad handbok som beskriver hur fysisk aktivitet kan användas för att förebygga och behandla en mängd olika sjukdoms- tillstånd. Boken riktar sig i första hand till hälso- och sjukvårdspersonal som ett beslutsstöd vid rådgivning om fysisk aktivitet.

För att läsa mer om boken, ladda ner denna PDF.

imageRapport från ett pilotprojekt: Kultur på recept vid långvarig smärta

Lisbet Olsson har arbetat med pilotprojektet ”Kultur på recept”, som har drivits av kulturförvaltingen i samarbete med Danderyds Smärtrehabilitering.

Projektet startade med inspiration från Region Skåne, efter att Kulturförvaltningen hade anordnat ett seminarium om kulturens positiva betydelse för hälsan. Projektet handlade om att använda kulturaktiviteter som rehabilitering och riktade sig till cirka 10 personer med långvarig smärta. Samtliga deltagare genomförde projektet med ersättning från Försäkringskassan. Viktiga utgångspunkter var att gå från passiv till aktiv och att få använda alla sina sinnen. Utgångspunkter för att välja ut kulturaktiviteter var att miljöerna skulle vara inspirerande, tillgängliga och centralt belägna. Gruppen träffades två gånger i veckan i cirka 10 veckor. De aktiviteter som deltagarna erbjöds var bland annat skulpturvandring, biblioteksbesök, att spela trumma, prova på slöjd och att gå på konsert, dans och konstutställning. Lisbet berättade att förutom själva aktiviteterna blev även gruppgemenskapen viktig för deltagarna. En forskare har följt projektet och skrivit en rapport som konstaterar att flera deltagare både har lyckats hantera sin smärta på ett annat sätt och även fått minskad smärta. Just nu finns ingen grupp som får kultur på recept, men Lisbet framhöll att kulturförvaltningen vill att projektet ska fortleva på något sätt.

Du kan ladda ner dokumentet från http://www.mynewsdesk.com/se/kulturforvaltningen/documents/rapport-kultur-paa-recept-vid-laangvarig-smaerta-ett-pilotprojekt-45379

image001Tvångssyndrom/OCD: nycklar på bordet

av Susanne Bejerot

”Nyckeln till förståelse av tvångssyndrom finns i denna bok” så avslutar Susanne Bejerot förordet till denna innehållsrika bok i vilken hon på ett charmerande och positivt sätt delar med sig av sin stora kunskap och rika erfarenhet. Ödmjuk inför alla de människor hon mött, delger hon oss sitt stora vetande.

I boken beskrivs vad tvångssyndrom/OCD (obsessive-compulsive disorder) är, varför man drabbas, hur problemet kan se ut och hur det vidmakthålls. Både den kloka doktorns ”goda råd” och ingående beskrivningar av psykologiska och biologiska modeller bidrar till förståelsen för sjukdomens natur, allt i en och samma bok. Riktlinjer för behandling med kognitiv beteendeterapi och andra psykologiska metoder såväl som olika typer av läkemedelsbehandling beskrivs ingående.

Denna bok är avsedd för alla som försöker förstå och behandla personer som lider av tvångssyndrom utifrån vetskap och beprövad erfarenhet. Den är utomordentligt lämplig som kursbok för lärare, psykologer, psykoterapeuter och andra behandlare inom psykiatrin. Men den är också en användarvänlig uppslagsbok för varje mottagning inom barn- och vuxenpsykiatrin. Och självklart även för varje läkarmottagning. För dem som själva lider av tvångssyndrom och deras anhöriga, som vill ta del av hur långt kunskapen nått inom detta fält, är boken oumbärlig.

Tvångssyndrom/OCD. Nycklar på bordet ges numera ut av Studentlitteratur AB. Denna andra upplaga innehåller dock inga förändringar av innehållet jämfört med den första upplagan.

image003Fri från tvång

Behöver du kontrollera spisen flera gånger innan du går hemifrån? Måste du lägga saker i en viss ordning för att slippa känna obehag? Eller skräms du av påträngande tankar om att skada din familj? Då kanske du är en av 200.000 svenskar som lider av tvångsproblem.

Fri från tvång är den första svenska självhjälpsboken för tvångsproblem. Den är baserad på KBT, förstahandsvalet vid psykologisk behandling av tvångsproblem enligt forskning. För att visa hur behandlingen går till, får du följa fyra personer som lider av olika typer av tvång. Författarna ger dig kunskap om tvångsproblem och många praktiska övningar och uppgifter så att du steg för steg kan bli friare från tvång.

Den här självhjälpsboken riktar sig framförallt till dig som har lättare till medelsvåra tvångsproblem. Om du har mer omfattande tvångsproblem fungerar Fri från tvång utmärkt som arbetsbok i en terapi där du träffar en psykolog eller annan professionell behandlare. Boken kan då utgöra ett komplement till professionsboken Om och om och om igen av Bates & Grönberg. För dig som närstående ger boken förståelse för tvångsproblem och tips om hur du kan vara till hjälp.

image005Om och om och om igen
Att behandla tvångsproblem med KBT

Om och om och om igen är en handbok för behandlare. Författarna beskriver hur man kartlägger tvångsproblem, motiverar till behandling samt hur en behandling kan planeras och genomföras. Boken är fylld med exempel ur författarnas mångåriga kliniska erfarenhet för att öka förståelsen av och intresset för detta komplexa problem. Bokens fokus är praktiskt och den riktar sig till personal inom psykiatri, primärvård, socialtjänst och på behandlingshem. Målgrupp är således psykologer, socionomer, psykiatrer, sjuksköterskor och studerande vid utbildningar i psykologi, psykiatri, psykoterapi samt

image007Tvångssyndrom : Orsaker och behandling i beteendeterapeutiskt perspektiv

av Olle Wadström (inbunden, 2008)

Boken Tvångssyndrom beskriver på ett lättbegripligt sätt hur det fungerar ”i huvudet” när tvången hos en människa uppstår. Du får också förklaringar till hur och varför tvång uppstår. En stor del av boken tar upp och beskriver noga den enda effektiva psykologiska behandlingsmetoden för tvång; Kognitiv BeteendeTerapi och dess behandlingsmodell exponering med responsprevention. Metoden beskrivs så klart att patienter med lindrigare tvång har kunnat bota sig själva.

Vidare klargörs varför man kan misslyckas med behandling – när misslyckandet beror på terapeutens olämplighet och okunnighet eller val av fel metod, samt när misslyckandet beror på patienten. Boken är grundläggande och ett ”tvång” för Dig med intresse för tvång.
Boken används vid utbildning av blivande beteendeterapeuter och rekommenderas av patientföreningen Ananke för både den som är drabbad samt dennes familj och vänner.

image009Sluta älta och grubbla

Trots att vi vill sluta älta så ägnar vi åtskillig tid åt det, dagar såväl som sömnlösa nätter. Sammanlagt kan vi ägna månader och år av våra liv åt ältande och grubblerier, trots att vi bara mår sämre av det.
Varför skiljer jag mig inte?
Varför fick jag inte det där jobbet?
Varför går det inte lika bra för mina barn?

”Jag har arbetat med en patient med rejäl ångest- och depressionsproblematik där ältandet har haft en stark framtoning. Framstegen med traditionell KBT var ganska små. Efter att ha läst din bok presenterade jag modellen för patienten och han kunde tänka sig att arbeta utifrån den. Tämligen snart märkte vi båda att det gav kraftfulla resultat. Nu har det gått ytterligare en tid och det är helt otroligt vad som hänt, nästan som trollkonst.”
Socionom, leg psykoterapeut Gudrun Hansson-Lönnqvist

image011Pojken som inte kunde sluta tvätta sig

Av Rapoport, Judith L.; Åsberg, Marie

Går bara att hitta på bibliotek
ISBN 9789134510869
Förlag: Bonnier
Utgivningsår 1990
Språk: Svenska

Treatment of Body Dysmorphic Disorder

Treatment of Hoarding

Treatment of OCD in Children & Adolescents

Asperger’s Syndrome and OCD

Family

For Family Members of Adults with OCD

Children and Adolescents