Råd inför högskolestudier

För den som lever med en psykiskt funktionshinder kan högre studier verka skrämmande och innebär en ökad stress. Men det finns mycket hjälp att få.

Många studenter får någon form av pedagogiskt stöd och av dem har en tredjedel av psykiska funktionshinder. Vilka typer av stöd kan man få? Stöd från specialpedagoger och mentorer, rätt att få antecknigsstöd och möjligheter att få anpassad tentamen. Tips vid stress och prestationsånget.

Artikel av Hanna Mälarborn, ur OCD-nytt nr 3/2013 Läs mer här!