Vilka hinder möter barn med OCD i skolans värld?

Gail Adams är doktor med specialpedagogisk inriktning. Hon höll 2013 en föreläsning i Stockholm: Vilka hinder möter barn med OCD i skolan? Hennes utgångspunkt är att OCD ofta blir ett funktionshinder först i mötet med skolan, men att det inte behöver vara så. Kunskap om hur tvånget fungerar är en viktig grund för att skolan ska kunna bemöta eleven på rätt sätt. Med flexibel anpassning och god kommunikation mellan skolan och föräldrarna kan många problem undvikas eller kraftigt reduceras.

Många elever upplever stressande tvångstankar i samband med läxläsning, prov och grupparbeten. Avslappningsövningar som skapar lugn ökar förutsättningarna att lyckas.

Tvångstankar kan vara irriterande för omgivningen. Deras reaktioner kan bidra till att öka tvånget. Läraren kan genom olika tekniker se till att eleven slipper känna skam inför att tappa ansiktet inför andra elever.

Artikel av Hannah Mälarborn, ur OCD-nytt nr 2/2013 Läs mer här!