Föreläsning 12 december

Internetbaserad terapi – bättre eller sämre än vanlig terapi?

Internetbaserad terapi erbjuds i allt större utsträckning, men hur bra fungerar det när det gäller tvångssyndrom? Kom och lyssna på doktoranden och leg. psykolog Kristina Aspvall som berättar om en pågående studie kring barn och ungdomar med tvångsyndrom.

Läs mer »